זמני הזנקות המקצים
07:30 - זינוק מקצה 30k
08:00 - זינוק מקצה 21k
08:15 - זינוק מקצה 10k ריצה
08:20 - זינוק מקצה 10k הליכה
08:30 - זינוק מקצה 5K ריצה
10:15 - זינוק מקצה 2k


טקסי הכרזת מנצחים וטקס סיום
11:00 - טקס הכרזת מנצחי קטגוריות מקצה וגיל
12:00 - טקס סיום וטקס הכרזת מנצחים כללי למקצי 10k הליכה/ריצה, 30k , 21k