תקציר המסלולים 

רצי 30 ק"מ:
 זינוק בשעה 07:30, מספר חזה בצבע אדום
עוקבים אחר סימון הק"מ בצבע אדום, מבצעים פניית פרסה אחרי 10 ק"מ (נקודה משותפת עם רצי ה-21) המסומנת בצבע אדום. מבצעים פניית פרסה נוספת בין הק"מ ה20-21 (פנייה שמאלה, מיוחדת, שתסומן בשלט מתאים בצבע אדום ובשופט מסלול/מכווין, לתוך "משפך" מיוחד), ויוצאים להקפה נוספת במתווה מרוץ ה-10. 
מבצעים פניית פרסה אחרונה לכיוון צפון בשלט בצבע אדום, וממשיכים לאזור הסיום.

רצי 21 ק"מ: זינוק בשעה 08:00, מספר חזה בצבע כחול
עוקבים אחר סימון הק"מ בצבע כחול, מבצעים פניית פרסה אחרי ה- 10 ק"מ המסומנת בצבע כחול. 
פונים ימינה לקו הסיום בשדרת הדקלים.

רצי 10 ק"מ:
 זינוק בשעה 08:15, מספר חזה בצבע ירוק
עוקבים אחר סימון הק"מ בצבע ירוק, מבצעים פניית פרסה אחרי ה- 5 ק"מ, המסומנת בצבע ירוק
פונים ימינה לקו הסיום בשדרת הדקלים

הלכי 10 ק"מ: מזנקים לאחר הזנקת הרצים, מספר חזה בצבע ירוק
מבצעים מסלול זהה. צוות השיפוט בראשות השופטת עדנה בוקשטיין, יאכוף את הסגנון המותר.

מקצה 5 ק"מ:
 זינוק בשעה 08:30, מספר חזה בצבע צהוב
רצים לכיוון דרום 2.5 ק"מ עד נקודת הפרסה המסומנת בצבע צהוב, ופונים צפונה בחזרה לאזור הסיום.

מרוץ הילדים והמשפחות למרחק 2 ק"מ: זינוק בשעה 10:15, מספר חזה בצבע סגול
רצים לכיוון דרום עד נקודת הפרסה המסומנת בצבע סגול, ופונים צפונה בחזרה לאזור הסיום.